Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na zvědavce

Každému hráči připneme na záda papír s čitelným číslem (podle počtu hráčů 20 dětí = čísla od 1 do 20), každé dítko má na zádech své číslo. Pozn. nejlepší je, když hráčům ty papíry budete přidělávat u nějaké stěny, ať si navzájem na ta čísla nevidí:o) Ještě před začátkem hry musí mít každý tužku a papír (lepší variantou je bloček pro pohodlné psaní, ale to už je individuální) Pozn. čím víc hráčů, tím delší hra;o)

Cíl hry: Hráči mají za úkol zapsat na svůj papír (který mají v ruce) jména svých spoluhráčů a ke každému přiřadit číslo. Ale není to tak jednoduché......... zároveň by si měl každý hlídat své číslo (které vlastně nezná) a tím ztížit ostatním jeho přečtení. A taky si každý musí dávat velký pozor při zapisování jmen a čísel na svůj papír, aby ostatní neopisovali:o)

Vyhrává ten, kdo napíše celý seznam jmen spoluhráčů a jejich čísla. Tím vlastně také zjistí jaké je to jeho ;op
bomba a štít
Tato hra je velmi jednoduchá......Všichni hráči si v duchu určí "bombu" a "štít", což jsou dva různí hráči, můžete si určit kohokoliv, ale ostatní hráči nesmí vědět, koho jste si určili...Když se řekne TEĎ a hra začne, musíte stále pronásledovat hráče(musíte běhat), kterého jste si vybrali za štít, ale zároveň se bránit před hráčem "bombou".....Bomba na vás nemůže v tom případě, stojíte-li přímo za svým štítem, mimo dosah bomby.....Tato hra je velmi zajímavá, protože všichni hráči si určí štít a bombu kohokoliv chtějí a když si například moje bomba mě vybere jako štít, je to opravu zajímavé=D

Všichni běhají za svými štíty a snaží se ukrýt před svou bombou....po nějaké době, řekne jeden určený člověk STOP, všichni se zastaví a stojí tam kde skončili....pokud stojí na dosah své bomby, vypadávají ze hry, jestli ale na vás bomba nemůže, hrajete dál a samozřejmě si určujete novou bombu a nový štít! ....V průběhu hry si nesmíte bombu ani štít měnit.....
cyklická honěná
Každý hráč dostane cedulku se jménem jednoho hráče, kterého bude honit. Cedulky nemůžeme rozdat náhodně, ale tak aby nám vznikl jeden velký cyklus. Dále označíme území, ze kterého se v průběhu hry nesmí hráči vytratit.

Hráči se nejdříve rozmístí po území. Po té se všichni současně podívají na svůj lísteček a zjistí, koho honí. Když hráč chytne toho koho zrovna honí, vezme si od něj cedulku toho, koho ulovený právě honil. Chycený odchází na předem vyhrazený hřbitov a lovec loví dál novou oběť. Tak hrajeme tak dlouho dokud nezbudou dva, kteří se honí navzájem. Vítězem se stávají ti, kdo zbyli na konec.
bitva barev
Týmová honička s vytrháváním papíru.
Každý hráč obdrží jeden ústřižek krepového papíru tak dlouhého, aby si ho mohl dát za kalhoty a šlo ho vytáhnout, prostě ocásek.
Každý tým má jednu z barev krepových papírů, vzniká tak několik týmů.

Pravidla:
žlutí honí zelené
zelení honí modré
modří honí červené
červení honí černé
černí honí žluté

Pořadí lze samozřejmě promíchat a přidávat a ubírat skupiny.

Hráči se rozmístí po blízkém okolí a na daný signál začíná hra. Komu je vytržen ocásek tvořený krepákem tak vypadává. Lze chytat pouze ty hráče, kteří následují v koloběhu !
Které týmy nakonec zůstanou poslední, vítězí. Následně se můžou promíchat náhodným způsobem hráči v týmech a zkusit znovu.
mravenci
Příprava:
Každý hráč obdrží balónek, ten nafoukne a provázkem si ho přiváže jako mravenčí zadek. Potom si leukoplastí přilepí připínáček na čelo (Tip!:je lepší náplast bez polštářku, kterou asi uprostřed propíchneme směrem ze strany která lepí a přilepíme doprostřed čela) a hra může začít.

Samotná hra:
Vymezí se prostor, nejlépe hřiště, na kterém se mohou mravenci pohybovat. Potom se mravenci snaží propíchnout ostatním mravencům jejich zadeček. Kdo skončí poslední se zadečkem, ten vyhrává...

poznámka: lze hrát i v týmech (rozlišených, navzájem se bránit, strategie...)
¨
Latrína
Ve vymezeném území je skryta latrína (= ešus s cedulkou Latrína) s papírky označenými "latrína" či "WC". Úkolem hráčů je najít latrínu a poté získat co nejvíce potvrzených lístečků - musí dojít na latrínu, vzít jeden lísteček, dojít za latringirl, která sedí někde na kraji území, nechat si lísteček potvrdit a mohou jít znova.

Aby to nebylo tak jednoduché, pobíhají v území průjmy. Průjmů je asi sedm a mají svá jména (cedulky na zádech - např. řídký, nekonečný, zelený...). Každý hráč má na počátku 3 toaletní papíry (= životy). Pokud hráče chytne průjem, sebere mu 1 toaletní papír. Pokud někoho chytne průjem a on nemá toal. papír, je vyřazen ze hry. Průjmy nesmí příliš blízko k latríně a k latringirl.

Další postavou je zácpa,která se občas objevuje a zdrhá před hráči - pokud hráč chytne zácpu, dostane 1 toal. papír.

Hraje se po určitou dobu. Vítězí ten, kdo má nejvíce potvrzených papírků. Pokud má více lidí stejný počet papírků, vyhrává ten z nich, který si zapamatoval více jmen průjmů. Doporučená cena pro vítěze je role pravého toaletního papíru.